AANMELDEN

Stichting Route van de Kunst

Deelnemen aan de Route van de Kunst

Bent u kunstenaar en heeft u interesse om tijdens een volgende editie van de Route van de Kunst uw werk te exposeren? Als u woont en/of uw atelier/galerie heeft in Drunen, Nieuwkuijk, Haarsteeg of Vlijmen, nodigen wij u van harte uit om u vóór 1 december aan te melden via het inschrijfformulier. Wij vragen u een selectie te maken van 6 tot 10  foto’s van recent en/of te exposeren werk en die te mailen naar deelname@routevandekunst.nl.

Direct na de sluitingsdatum zal onze kunstenaarscommissie alle aanmeldingen bekijken. Aan de hand van de meegestuurde foto’s wordt een selectie gemaakt van kunstenaars die zullen deelnemen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van het werk en naar de diversiteit van de te exposeren technieken binnen de gehele Route.

Nadat uw deelname bevestigd is, vragen we alle deelnemers actief op zoek te gaan naar sponsors voor de Route van de Kunst. Meer informatie hierover volgt later.

Tijdens de Route is het de bedoeling dat u zelf op uw locatie aanwezig bent, om uw werk aan bezoekers persoonlijk te kunnen toelichten.

 N.B.: Het streven van de Route van de Kunst is om een breed beeld te geven van kunstenaars en hun werk in de deelgemeenten Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen en Haarsteeg. Diversiteit en kwaliteit zijn daarin erg belangrijk.

Bij een groot deelnemersveld (meer dan 20 kunstenaars), behoudt de kunstenaarscommissie zich het recht voor om naar eigen inzicht, doch in overleg met het voltallige bestuur van de Route van de Kunst, een selectie te maken uit de kunstenaars die zich dat jaar voor deelname hebben opgegeven. De diversiteit van gepresenteerde media van het totale deelnemersveld zal leidend zijn in deze keuze. Eerdere deelname aan de Route van de Kunst is dan ook helaas geen garantie voor deelname aan een volgende editie.

voetnoot:
De kunstenaarscommissie wordt elk jaar opnieuw door het bestuur samengesteld en bestaat uit drie onafhankelijke leden van buiten het bestuur, en een voorzitter. Deze voorzitter is een bestuurslid, en zal het selectieprotocol en -vergadering leiden, maar heeft geen rechten om zich inhoudelijk te mengen in de besluitvorming.

Getracht wordt om elk jaar een andere samenstelling van de kunstenaarscommissie te vormen. Hoewel jaarlijks dezelfde selectiecriteria gehanteerd worden, kan het zijn dat een commissie bestaande uit andere leden een andere visie formuleert over deelname dan een eerdere commissie.